What is this? This is a lamp. What is this? This is a cat. What is this? This is a car. This car is green.

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja pierwsza:
Co to jest? To jest lampa. Co to jest? To jest kot. Co to jest? To jest samochód. Ten samochód jest zielony.

Słówka:

what? – co?
is – jest
this – to, ten
a lamp – lampa
a cat – kot
a car – samochód
green – zielony

Objaśnienia:

 

Zaimki osobowe:

Naukę angielskiego rozpoczniemy od zaimków osobowych:

liczba poj. liczba mn.
osoba I I – ja We – my
osoba II You – ty You – wy
osoba III He – on
She – ona
It – ono, to
They – oni, one

Powyższa tabela przedstawia główne zaimki osobowe w języku angielskim. Wiele zdań rozpoczyna się właśnie od tych słówek.

Zanim przejdziemy dalej nauczymy się jeszcze dwóch bardzo ważych słówek:

this – ten, ta, to
that – tamten, tamta, tamto

Czasownik „to be”:

Czasownik ten oznacza „być” i odmienia sie w języku angielskim w następujący sposób:

I am – ja jestem
You are – ty jesteś
He/She/It is – on/ona/ono jest

We are – my jesteśmy
You are – wy jesteście
They are – oni/one są

Rzeczowniki:

Kiedy mówimy o jakimś przedmiocie, na przykład o książce (book), która nie jest dla nas w żaden sposób szczególna (jakaś książka) to przed tym słowem umieszczamy jednoliterowe słówko „a”. Mówimy więc „a book”.

a book – (jakaś) książka
a car – (jakiś) samochód
a cat – (jakiś) kot

Kiedy rzeczownik zaczyna się od samogłoski, to zamiast „a” stawiamy „an”:

an apple – jabłko
an orange – pomarańcza
an honour* – honor

* Słowo „honour” zaczyna się co prawda od spółgłoski (h), jest ona jednak niema w tym słowie (nie wymawia się jej). Decydujące w tej regule jest to czy słowo zaczyna się od samogłoski ale w wymowie (a nie w pisowni).

Pierwsze zdania:

Najprostsze zdanie w języku angielskim ma postać:

[osoba] + [czynność] + [reszta zdania]

I + am + a student.

I – ja [osoba]
am – jestem [czynność]
a student – studentem [reszta zdania]

 

He is a teacher. – On jest nauczycielem.
It is a book. – To jest książka.
We are happy. – My jesteśmy szczęśliwi.