Tom is trying to find „The Drunken Clam”. He asks a passerby for directions:

– Excuse me, I am looking for „The Drunken Clam”.
– It’s on Maple street. You must go straight ahead and turn right at the next crossroads. When you see a statue with a horse turn left. You can’t miss it.
– Is it far from here?
– No, it’s very close. You can get there in ten minutes.
– Thank you very much.
– You’re welcome.

Tom follows the instructions carefully, but he gets lost again…

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja dwunasta:
– Przepraszam, szukam „Pijanego Małża”.

– Jest na ulicy Maple. Należy jechać prosto i na kolejnym skrzyżowaniu skręcić w prawo. Kiedy zobaczysz posąg z koniem, skręć w lewo. Nie możesz tego przegapić.

– To jest daleko stąd?

– Nie, jest bardzo blisko. Dojedziesz tam w dziesięć minut.

– Dziękuję bardzo.

– Nie ma za co.

Słówka:

lost – zgubiony, zagubiony
to try – próbować
to find – znaleźć
a bar – bar
to ask – pytać
a passerby – przechodzień
a direction – kierunek, wskazówka
excuse me – przepraszam
to look for – szukać
a maple – klon
to must – musieć
straight – prosto
ahead – przed siebie
to turn – skręcać
right – prawo, w prawo
next – następny
a crossroads – skrzyżowanie
when – kiedy
to see – widzieć, zobaczyć
a statue – posąg
with – z
a horse – koń
left – lewo, w lewo
to can – umieć, móc
to miss – nie trafić, ominąć
far – daleko
close – blisko
to get – dostać, dostać się
thank you – dziękuję
you are welcome – proszę
to follow – podążać za
an instruction – instrukcja, wskazówka
carefully – ostrożnie
to get lost – zgubić się
again – znowu

Objaśnienia:

 

Określenie „to get lost”:

Samo słówko „lost” oznacza: zgubiony, zagubiony, utracony; a cały zwrot oznacza: gubić się.

I am lost – Zgubiłem się (dosł: Jestem zgubiony)
Peter gets lost every day – Peter gubi się każdego dnia

Słowo „lost” pochodzi od czasownika „to lose”, czyli: tracić, gubić.

You lose a lot of money – Tracisz dużo pieniędzy

Czasowniki modalne (must, can):

Czasoniki modalne stanowią szczególną grupę czasowników w języku angielskim. Są to czasowniki wyrażające konieczność, pozwolenie, możliwość, radę lub sugestię (musisz, możesz, powinieneś, mógłbyś, etc…).

Po czasowniku modalnym stawiamy sam bezokolicznik (bez słówka „to”).

W treści czytanki spotkaliśmy dwa czasowniki modalne: must (musieć) i can (móc, umieć, być zdolnym do czegoś).

I must go to bed – Muszę iść do łóżka
You must turn left – Musisz skręcić w lewo
He must do his homework – On musi odrobić swoja prace domową

I can ride a bicycle – Umiem jeździć na rowerze
You can walk – Możesz chodzić
He can play the piano – On umie grać na fortepianie

Jak widać, czasowniki modalne nie zmieniają formy dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (nie mają „s” na końcu).

Zwrot „excuse me”:

Zwrot ten, tak samo jak polskie „przepraszam” ma dwa zaczenia: próba zwrócenia na siebie czyjejś uwagi (1) i prośba o przebaczenie (2):

1. Excuse me, what is the time? – Przepraszam, która jest godzina?
2. Excuse me, I am so clumsy – Przepraszam, jestem taki niezdarny

Powszechnie znany zwrot „I am sorry” oznacza „przykro mi”, niepoprawne jest więc używanie go celem zwrócenia na siebie czyjejś uwagi (żeby, na przykład, ktos zrobił nam miejsce w ciasnym przejściu).

Zwrot „you can’t miss it”:

Zwrot ten oznacza „nie da się nie trafić” i oznacza, że według mówiącego coś jest na tyle widoczne, że na pewno to znajdziemy.