Earth is the third planet from the Sun. It is one of the four rocky planets in our Solar System. This means that most of its mass is solid. The other three are Mercury, Venus and Mars. The Earth is also called Planet Earth, Blue Planet and Terra.

Earth is home to millions of species of plants and animals, including humans. It is possible that Earth is the only place in the universe where life exists.

Earth is about 4.5 billion years old.

About 71% of Earth’s surface is covered in salt water oceans. The other 29% is made of rocky land in the shape of continents and islands.

Earth interacts with other objects in the Solar System, particularly the Sun and the Moon. The Earth orbits the Sun roughly once every 365.25 days. One spin is called a day and one orbit around the Sun is called a year. This is why we have 365 days in a year.

Earth has only one natural satellite – the Moon.

.

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja siedemnasta:
Ziemia jest trzecią planetą od Słońca. Jest to jedna z czterech planet skalistych naszego Układu Słonecznego. Oznacza to, że większość jego masy jest stała. Pozostałe trzy to Merkury, Wenus i Mars. Ziemia jest również nazywana Planetą Ziemią, Błękitną Planetą i Terra.

Ziemia jest domem dla milionów gatunków roślin i zwierząt, w tym ludzi. Możliwe, że Ziemia jest jedynym miejscem we wszechświecie, w którym istnieje życie.

Ziemia ma około 4,5 miliarda lat.

Około 71% powierzchni Ziemi pokrywają oceany ze słoną wodą. Pozostałe 29% to skalista kraina w kształcie kontynentów i wysp.

Ziemia oddziałuje z innymi obiektami w Układzie Słonecznym, zwłaszcza ze Słońcem i Księżycem. Ziemia okrąża Słońce mniej więcej raz na 365,25 dnia. Jeden obrót nazywa się dniem, a jeden obrót wokół Słońca rokiem. Dlatego rok ma 365 dni.

Ziemia ma tylko jednego naturalnego satelitę – Księżyc.

Słówka:

Earth – Ziemia
a planet – planeta
from – tu: od
the Sun – Słońce
rocky – skalisty
solar – słoneczny
a system – system, układ
to mean – tu: oznaczać
most – większość
mass – masa
solid – stały (stan skupienia)
a species – gatunek
a plant – roślina
an animal – zwierzę
to include – wliczać, włączać
a human – człowiek
possible – możliwy
only – tylko, jedynie
a place – miejsce
the universe – wszechświat
life – życie
to exist – istnieć
about – około
a billion – miliard
surface – powierzchnia
covered – pokryty
salt – sól
water – woda
an ocean – ocean
other – inny, pozostały
made of – zbudowany z
land – ląd
a shape – kształt, postać
a continent – kontynent
an island – wyspa
to interact – oddziaływać
with – z (czymś, kimś)
an object – objekt
particularly – szczególnie
the Moon – Księżyc
to orbit – orbitować dookoła
roughly – z grubsza
a spin – obrót wokół własnej osi
called – nazwany, nazywany
an orbit – orbita
why – dlaczego
natural – naturalny
a satellite – satelita

Objaśnienia:

 

Układ słoneczny

W rozmowach, filmach i wiadomościach (radiowych i telewizyjnych) często pojawiaja się nazwy planet i innych ciał niebieskich:

a star – gwiazda
a planet – planeta
a satellite – satelita
the Solar System – Układ Słoneczny
the Sun – Słońce
the Moon – Księżyc
Mercury – Merkury
Venus – Wenus
Earth – Ziemia
Mars – Mars
Jupiter – Jowisz
Saturn – Saturn
Uranus – Uran
Neptune – Neptun
Pluto – Pluton

Określenie „a moon” oznacza księżyc w szerszym znaczeniu (naturalny satelita jakiejkolwiek planety), postawienie słówka „the” uściśla znaczenie do naszego (szczególnego) Księżyca.

Tak samo można powiedzieć „a sun” na określenie jakiejś gwiazdy (która jest słońcem dla innego układu planetranego).

Słowo „earth” ma tak samo szeroki zakres znaczeń jak polskie słowo „ziemia” (planeta i substancja).

Liczebniki porządkowe:

Liczebniki porządkowe służą do określania kolejności (pierwszy, drugi, siódmy, etc…):

  • first – pierwszy
  • second – drugi
  • third – trzeci
  • fourth – czwarty
  • fifth – piąty
  • sixth – szósty
  • seventh – siódmy
  • eighth – ósmy
  • ninth – dziewiąty
  • tenth – dziesiąty

Czy „billion” to bilion?

Otóż nie 🙂

W Polsce i w krajach anglojęzycznych stosuje się inne słowa do określenia bardzo dużych liczb (takich jak miliard, bilion, itp.).

Poniżej przedstawione są najczęściej spotykane nazwy potęg dziesiątki wraz z ich odpowiednikami.

Liczba Nazwa polska Nazwa angielska
100 = 1 jeden one
103 = 1 000 tysiąc thousand
106 = 1 000 000 milion million
109 = 1 000 000 000 miliard billion
1012 = 1 000 000 000 000 bilion trillion
1015 = 1 000 000 000 000 000 biliard quadrillion

Różnice w nazwach tych liczb wynikają z tego, iż w Polsce stosuje się, tak zwaną, długą skalę (fr. échelle longue), natomiast w większości krajów anglojęzycznych krótką skalę (fr. échelle courte).

Separator dziesiętny:

Separatorem dziesiętnym (po angielsku decimal separator) nazywamy symbol odzielający jedności od części dziesiątych w liczbach ułamkowych.

W Polsce używamy przecinka – „dwa i pół” to 2,5 (czytamy „dwa przecinek pięć”).

Jednak nie w każdym kraju stosuje się taką konwencję. W krajach anglojęzycznych (z nielicznymi wyjątkami) separatorem dziesiętnym jest kropka – w tamtych krajach „dwa i pół” zapisywane jest tak: 2.5 (czytamy „two point five”, czyli „dwa kropka pięć”).