Hello. My name is Peter. I am a student. I live in England. I like apples and chocolate. I do not like spinach..

Wyświetl tłumaczenie
Lekcja pierwsza:
Cześć. Mam na imię Piotr. Jestem studentem. I mieszkam w Anglii. Lubię jabłka i czekoladę. Nie lubię szpinaku…

Słówka:

hello – cześć
mam na imię(…) – mam na imię(…)
a student – uczeń, student
to live – mieszkać, żyć
to like – lubić
an apple – jabłko
chocolate – czekolada
spinach – szpinak

Objaśnienia:

 

Przedstawianie się:

W języku angielskim możemy przedstawić się mówiąc po prostu:

I am Peter – Jestem Peter

Często jednak do przedstawiania się używa się zwrotu „my name is…”:

My name is Peter – Mam na imię Peter

Rzeczownik „name” może odnosić się również do nazwiska, dlatego poprawne jest stwierdzenie:

My name is John Smith – Nazywam się John Smith

A nawet:

My name is Bond – Nazywam się Bond

Liczba mnoga rzeczowników:

Liczbę mnogą rzeczowników najczęściej uzyskuje się poprzez dodanie do rzeczownika w liczbie pojedynczej literki „s”:

cat – cats
car – cars
book – books
apple – apples

Bezokoliczniki:

Czasownik w nieodmienionej formie to bezokolicznik (po angielsku infinitive). Można go rozpoznać po tym że jest poprzedzony słówkiem „to”:

to live – żyć, mieszkać
to be – być
to eat – jeść

W słownikach podaje się tylko bezokolicznik czasownika. Aby zbudować zdanie należy użyć czasownika w odpowiedniej formie. Na szczęście w języku angielskim deklinacja (odmiana czasownika przez liczby i rodzaje) jest szczątkowa i zazwyczaj pożądana forma jest identyczna z bezokolicznikiem.

Czas Present Simple:

W języku angielskim występuje wiele czasów gramatycznych. Każdego z nich używa się do wyrażania czegoś innego.

Najprostszym czasem gramatycznym jest Present Simple. Służy on do opisywania czynności, które trwają długo, albo się powtarzają.

Budowa zdania w tym czasie została przedstawiona w poprzedniej lekcji (osoba + czynność + reszta zdania). Formy większości czasowników w czasie Present Simple są identyczne z bezokolicznikiem (uwaga: do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy literkę „s”).

I like apples.
You like apples.
He/She likes apples.

We like apples.
You like apples.
They like apples.

I live in Poland.
You live in France. (Francja)
He lives in England.

We live in Germany. (Niemcy)
You live in Spain. (Hiszpania)
They live in Italy. (Włochy)

Przeczenia w czasie Present Simple:

Przeczenia w tym czasie buduje się według następującego wzoru:

[osoba] + do not + [czynność] + [reszta zdania]

Wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej, w której zamiast do używamy does:

I do not like spinach.
You do not like apples.
He does not like oranges.

We do not like bananas. (banany)
You do not like chocolate.
They do not like cats.

Samo słówko do jest czasownikiem (znaczy: robić), jednak w czasie Present Simple pełni ono funkcję operatora tworzącego zdania przeczące i pytania (pytania poznamy w następnych lekcjach).