Yesterday Peter woke up at nine o’clock. He went to the bathroom and took a shower. Then he brushed his teeth and shaved.

He went to the kitchen and ate breakfast. At half past nine his telephone rang. It was Tom.

Peter and Tom decided to go to the zoo together.

They met at the entrance at ten o’clock. At five past ten they were inside. They walked around and watched the animals.

First, they walked through the avenue with birds. They took pictures of parrots, peacocks and ostriches. Later, they went to the aquarium. They watched the sharks, squids and octopuses.

Then they went to the mammals. They observed lions, tigres, zebras, giraffes and camels. Finally, they reached the cage with monkeys. Peter looked at a gorilla and at Tom. Then again at the gorilla and again at Tom. The similarity was amazing.

Wyświetl tłumaczenie
Lekcja dwudziesta:
Wczoraj Piotr obudził się o dziewiątej. Poszedł do łazienki i wziął prysznic. Następnie umył zęby i ogolił się.

Poszedł do kuchni i zjadł śniadanie. O wpół do dziewiątej zadzwonił jego telefon. To był Tom.

Piotr i Tomek postanowili razem wybrać się do zoo.

Spotkali się przy wejściu o dziesiątej. O pięć po dziesiątej byli już w środku. Chodzili po okolicy i obserwowali zwierzęta.

Najpierw przeszli aleją z ptakami. Robili zdjęcia papug, pawi i strusi. Później poszli do akwarium. Obserwowali rekiny, kalmary i ośmiornice.

Następnie udali się do ssaków. Obserwowali lwy, tygrysy, zebry, żyrafy i wielbłądy. W końcu dotarli do klatki z małpami. Peter spojrzał na goryla i na Toma. Potem znowu na goryla i znowu na Toma. Podobieństwo było niesamowite.

Słówka:

yesterday – wczoraj to decide – decydować

Objaśnienia:

 

Czas Past Simple:

W czytance pojawił się nowy czas gramatyczny. Nazywa się on Past Simple i służy do opisywania tego co zdarzyło się w jakimś momencie w przeszłości. Jeśli więc chcemy opowiedzieć komuś co się zdarzylo, na przykład, na wycieczce użyjemy właśnie tego czasu.

Budowa zdań w tym czasie jest dość prosta:

[osoba] + [forma „simple past” czasownika] + [reszta zdania]

Forma „simple past” czasownika to po prost forma przeszła tego czasownika. W języku polskim często mówi się na te formę „druga forma czasownika” (pierwsza forma to ta, której używa się w czasie Present Simple).

I brushed my teeth this morning – Umyłem zęby dziś rano
I shaved yesterday – Ogoliłem się wczoraj
We watched a footbal game – Obejrzeliśmy mecz piłki nożnej
She looked at me – Ona spojrzała na mnie

Druga forma czasownika:

W przypadku czasowników regularnych drugą formę czasownika uzyskuje się przez dodanie końcówki „-ed”:

brush – brushed
shave – shaved
walk – walked
watch – watched
observe – observed
reach – reached
look – looked

Żeby nie było zbyt nudno, nie wszystkie czasowniki w języku angielskim są regularne. Tych nieregularnych jest całkiem sporo. Drugiej formy tych czasowników trzeba się po prostu nauczyć. Oto czasowniki nieregularne, które wystąpiły w tej lekcji:

wake up – woke up
go – went
take – took
eat – ate
ring – rang
meet – met
take – took

Na deser pozostaje czasownik „to be”. Jest on bardzo szczególnym czasownikiem w języku angielskim, ponieważ podlega odmianie przez liczby i osoby (w przypadku innych czasowników taka odmiana nie występuje).

Czasownik „to be” przyjmuje w czasie Past Simple dwie formy: „was” lub „were”, w zależności od liczby i osoby:

I was
You were
He / She / It was

We were
You were
They were

Zastosowanie czasu „Past Simple”

Czasu tego używa się najczęściej kiedy mówimy o czynnościach i zdarzeniach zakończonych, które miały miejsce w konkretnym momencie.

W innych przypadkach stosuje się inne czase, które poznamy w następnych lekcjach. Cierpliwości.