– Do you like bananas?
– No, I don’t.
– Do you like strawberries?
– No, I don’t.
– Do you like any fruits?
– Yes, I do.
– Which fruits do you like?
– I like green fruits.

Wyświetl tłumaczenie
Lekcja czwarta:
– Czy lubisz banany?
– Nie, nie mam.
– Czy lubisz truskawki?
– Nie, nie mam.
– Czy lubisz jakieś owoce?
– Tak.
– Jakie owoce lubisz?
– Lubię zielone owoce.

Słówka:

a banana – banan
a strawberry – truskawka
any – jakikolwiek
a fruit – owoc
which – który, które

Objaśnienia:

 

Zaimek „you”:

Zwróć uwagę na to, iż słowo „you” może oznaczać zarówno „ty” jak i „wy”. W jakim znaczeniu zostało użyte można ustalić na podstawie kontekstu zdania. Zdanie wyrwane z kontektu, można zatem przetłumaczyć na dwa sposoby:

You are nice – Ty jesteś miły. (lub) Wy jesteście mili.

To samo tyczy się pytań i zdań przeczączych.

Pytania tak/nie:

Pytania tak/nie w czasie Present Simple buduje się według następującego wzoru:

Do + [osoba] + [czynność] + [reszta zdania]

Wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej, w której zamiast „do” używamy „does”:

Do I like carrots? – Czy ja lubię marchewkę?
Do you live here? – Czy ty tu mieszkasz?
Does he have cats? – Czy on ma koty?

Do we have bananas? – Czy my mamy banany?
Do you like chocolate? – Czy wy lubicie czekoladę?
Do they live in Germany? – Czy oni mieszkają w Niemczech?

I like woodland strawberries. – Ja lubię poziomki.
Do I like woodland strawberries? – Czy ja lubię poziomki?

He lives in Spain. – On mieszka w Hiszpanii.
Does he live in Spain? – Czy on mieszka w Hiszpanii?

Odpowiedzi na pytania tak/nie:

Na pytania takie można odpowiedzieć po prostu „Yes.” (Tak) albo „No.” (Nie). Często jednak dodaje się skróconą formę zdania z użyciem operatora „do” (odnosi się on wtedy do głównego czasownika w pytaniu):

Do you like apples? – Czy lubisz jabłka?
Yes, I do. – Tak, lubię.

Do we have money? – Czy my mamy pieniądze?
No, we don’t. – Nie, nie mamy.

Does he live there? – Czy on tam mieszka?
No, he doesn’t. – Nie, nie mieszka.

Does she love animals? – Czy ona kocha zwierzęta?
Yes, she does. – Tak, kocha.

Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na „y”:

Kiedy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę „y” poprzedzoną spółgłoską to liczbę mnogą uzyskuje się poprzez zamiane końcówki „-y” na „-ies”. W innych przypadkach (kiedy przedostatnią literą jest samogloska) to liczbę mnogą uzyskuje sie po prostu przez dodanie literki „s”:

strawberry – strawberries
baby – babies (dziecko – dzieci)
city – cities (miasto – miasta)

boy – boys (chłopiec – chłopcy)
monkey – monkeys (małpa – małpy)
valley – valleys (dolina – doliny)

Pomijanie podmiotu w zdaniu:

W języku polskim forma czasownika w zdaniu określa, kto jest wykonawcą czynności. Można zatem powiedzieć:

„Lubię poziomki” zamiast „Ja lubię poziomki”

W języku angielskim czasownik nie określa wykonawcy, dlatego w zdaniu podmiot zawsze musi być jawny:

I like woodland strawberries. (Nie możemy pominąć słówka „I”.)

Zaimek „I”:

Słówko to oznacza „ja” i jest pisane zawsze wielką literą (nawet jeśli jest w środku zdania):

I like woodland strawberries.
Do I like woodland strawberries?