Ćwiczenia - lekcja 2Uzupełnij lub przetłumacz:

1. I ____ Peter.

2. My name ____ Bond.

3. I ____ apples.

4. He ____ cats.

5. We ____ in Poland.

6. They ____ in France.

7. I ____ bananas.

8. He ____ apples.

9. jabłko

10. lubić