Ćwiczenia - lekcja 9Uzupełnij lub przetłumacz:

1. Wybierz końcówkę, która utworzy forme gerund: eat-

2. Wybierz końcówkę, która utworzy forme gerund: get-

3. My sister is very ____.

4. I ____ my car every year.

5. My sister hides ____ my friends.

6. I solve my problems one ____ one.

7. ulubiony

8. uciekinier

9. samolubny

10. zabawka

11. doskonały

12. wioska