Czasowniki

Czasowniki w języku hiszpańskim odmieniają się przez osoby i liczby. Czasowniki dzielą się na regularne (odmieniają sie według jednej z trzech koniugacji) i nieregularne.

Koniugacja I

Do koniugacji pierwszej należą czasowniki kończące się na „-ar”. Odmiana czasowników tej koniugacji w czasie teraźniejszym następuje poprzez zamiane końcówki -ar z bezokolocznika na końcówki: -o, -as, -a, -amos, -áis, -an:

fumar:

Yo fumo
Tú fumas
Él/Ella fuma
Nosotros/Nosotras fumamos
Vosotros/Vosotras fumáis
Ellos/Ellas fuman

Koniugacja II

Do koniugacji drugiej należą czasowniki kończące się na „-er”. Odmiana czasowników tej koniugacji w czasie teraźniejszym następuje poprzez zamiane końcówki -er z bezokolocznika na końcówki: -o, -es, -e, -emos, -éis, -en:

beber:

Yo bebo
Tú bebes
Él/Ella bebe
Nosotros/Nosotras bebemos
Vosotros/Vosotras bebéis
Ellos/Ellas beben

Koniugacja III

Czasowniki trzeciej koniugacji kończą się na -ir. Odmiana czasowników tej koniugacji w czasie teraźniejszym następuje poprzez zamiane końcówki -ir z bezokolocznika na końcówki: -o, -es, -e, -imos, -ís, -en:

vivir:

Yo vivo
Tú vives
Él/Ella vive
Nosotros/Nosotras vivimos
Vosotros/Vosotras vivís
Ellos/Ellas viven

Czasowniki nieregularne

Istnieje wiele czasowników nieregularnych (które nie odmieniają się według określonego schematu). Do najważniejszych (najczęściej używanych) czasowników nieregularnych należą: „ser” i „estar”. Ich odmiana w czasie teraźniejszym wygląda następująco:

ser:

Yo soy
Tú eres
Él/Ella es
Nosotros/Nosotras somos
Vosotros/Vosotras sois
Ellos/Ellas son

estar:

Yo estoy
Tú estás
Él/Ella está
Nosotros/Nosotras estamos
Vosotros/Vosotras estáis
Ellos/Ellas están