Hiszpańskie słówka przydatne w podróży. Czasy przeszłe w hiszpańskim – podsumowanie

Po 15 lekcjach hiszpańskiego znasz już jeden czas teraźniejszy i 3 czasy przeszłe. To dobry moment na podsumowanie! Prześledzimy jeszcze raz, w jakich sytuacjach używa się każdego z nich i jak wygląda odmiana popularnych hiszpańskich czasowników.
Na początek posłuchaj nagrania, w którym pojawia się wiele hiszpańskich słówek przydatnych na wakacjach i nie tylko!

A mi me gustan los viajes. Me encanta visitar sitios nuevos.

Hace tres años fui a España para un año entero. Cuando estaba allí alquilaba un cuarto en un piso compartido con otros estudiantes. Cada día iba a clases en la universidad. Los fines de semana los pasaba viajando a lugares próximos y lejanos. Una vez estuve en Bakio. Otra vez fui a Cádiz y Tarifa.

Ahora sigo viajando: en el año pasado he ido a Serbia, hace un mes he estado en Ucrania. Este mes voy a Dinamarca.

No sé cuál es mi destino, pero sé que quiero viajar mucho en mi vida.

Wyświetl tłumaczenie
Lekcja szesnasta:
-Lubię wycieczki. Uwielbiam zwiedzać nowe miejsca.

Trzy lata temu pojechałam na cały rok do Hiszpanii. Kiedy tam byłem, wynajmowałem pokój w mieszkaniu dzielonym z innymi studentami. Codziennie chodziłem na zajęcia na uniwersytecie. Weekendy spędzaliśmy podróżując do miejsc bliskich i dalekich. Byłem kiedyś w Bakio. Znów pojechałem do Kadyksu i Tarify.

Teraz kontynuuję podróże: w zeszłym roku pojechałem do Serbii, miesiąc temu byłem na Ukrainie. W tym miesiącu jadę do Danii.

Nie wiem, jakie jest moje przeznaczenie, ale wiem, że chcę w życiu dużo podróżować.

Słówka:

 • me encanta – uwielbiam (dosł. zachwyca mnie)
 • sitio – miejsce
 • nuevo – nowy
 • entero – cały
 • alquilar – wynajmować
 • un cuarto – pokój
 • el fin de semana – weekend (dosł. koniec tygodnia)
 • viajando – podróżując
 • un lugar – miejsce
 • próximo – bliski
 • lejano – daleki
 • una vez – raz
 • otra – inna
 • ahora – teraz
 • pasado – miniony, były
 • la Serbia – Serbia
 • la Ucrania – Ukraina
 • la Dinamarca – Dania
 • el destino – los, przeznaczenie
 • mucho – dużo
 • la vida – życie

Czasy w języku hiszpańskim – podsumowanie

Czytankę w tej lekcji skonstruowaliśmy tak, by użyć w niej wszystkich omawianych do tej pory czasów gramatycznych. Pojawia się w niej zarówno czas teraźniejszy (Presente), jak i trzy czasy przeszłe:

  • Pretérito Imperfecto;
  • Pretérito Indefinido;
  • Pretérito Perfecto.

Jakiego czasu: teraźniejszego czy jednego z czasów przeszłych użyć w zdaniu? Aby wybrać odpowiednią formę, trzeba odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

 1. Czy czynność, o której chcemy opowiedzieć, jest zakończona?
 2. Czy czynność, o której chcemy opowiedzieć, mieści się w naszym subiektywnym „teraz” (w przedziale czasu, który jeszcze nie minął) czy „dawno” (w przedziale czasu, który już minął)?

Możliwości są cztery:

  • czynność jest wykonywana w przedziale czasowym, który stanowi dla nas „teraz” i jeszcze się nie zakończyła – wówczas używa się czasu Presente;
  • czynność była wykonywana w przedziale czasowym, który stanowi dla nas „teraz” i już się zakończyła – wówczas używa się czasu Pretérito Perfecto;
  • czynność była wykonywana w przedziale czasowym, który określamy jako „dawno” i jeszcze się nie zakończyła – wówczas używa się czasu Pretérito Imperfecto;
  • czynność była wykonywana w przedziale czasowym, który określamy jako „dawno” i już się zakończyła – wówczas używa się czasu Pretérito Indefinido.

Zasady stosowania poszczególnych czasów oraz odmianę czasowników regularnych po hiszpańsku (na przykładzie „fumar” – palić) możesz prześledzić w poniższej tabelce:

 

Czas gramatyczny

Odmiana „fumar”

Nasze „teraz”;

Czynność niezakończona

Presente

 

fumo

fumas

fuma

fumamos

fumáis

fuman

Nasze „teraz”;

Czynność zakończona

Pretérito Perfecto

 

he fumado

has fumado

ha fumado

hemos fumado

habéis fumado

han fumado

Nasze „dawno”;

Czynność niezakończona

Pretérito Imperfecto

 

fumaba

fumabas

fumaba

fumábamos

fumabais

fumaban

Nasze „dawno”;

Czynność zakończona

Pretérito Indefinido

 

fumé

fumaste

fumó

fumamos

fumasteis

fumaron

 

Odmiana czasowników nieregularnych: ser, estar, ir, saber

Czasowniki „ser”, „estar”, „ir” i „saber” są podobne pod dwoma względami: często pojawiają się w zdaniach po hiszpańsku i odmieniają się w sposób nieregularny.
Jak odmieniać je w czasie Presente, jak w Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto i Pretérito Indefinido? 

Presente:

  • ser: soy, eres, es, somos, sois, son
  • estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están
  • ir: voy, vas, va, vamos, vais, van
  • saber: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

Pretérito Perfecto:

  • ser: he sido, has sido, ha sido, hemos sido, habéis sido, han sido
  • estar: he estado, has estado, ha estado, hemos estado, habéis estado, han estado
  • ir: he ido, has ido, ha ido, hemos ido, habéis ido, han ido
  • saber: he sabido, has sabido, ha sabido, hemos sabido, habéis sabido, han sabido

Pretérito Imperfecto:

  • ser: era, eras, era, éramos, erais, eran
  • estar: estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban
  • ir: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
  • saber: sabía, sabías, sabía, sabíamos, sabíais, sabían

Pretérito Indefinido:

  • ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
  • estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
  • ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
  • saber: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron

Uwaga: W czasie Pretérito Indefinido czasowniki „ser” i „ir” odmieniają się identycznie (mają identyczne formy).

 

Ciekawostka kulturowa – wymowa „k” w hiszpańskim

Głoska „k” w języku hiszpańskim jest niema – pomija się ją w wymowie wyrazów. Wyjątkiem są słowa obcego pochodzenia, np. „kilo”. Dlaczego w takim razie pojawiająca się w czytance nazwa miejscowości „Bakio” jest wymawiana z „k”?
Ta miejscowość leży w Kraju Basku – obszarze na północy Hiszpanii wyróżniającym się własnym językiem, kulturą i tradycjami. Po baskijsku „k” używa się normalnie, nie pomija się go ani w wymowie, ani w piśmie. W czytance i nagraniu zdecydowaliśmy się na wykorzystanie lokalnej nazwy tej miejscowości.

Różnice pomiędzy czasami przeszłymi w hiszpańskim nie mają już przed Tobą tajemnic, ale zdarza Ci się mylić je podczas pisania czy mówienia? Nie przejmuj się! Im więcej będziesz czytać tekstów po hiszpańsku, słuchać nagrań i próbować samodzielnie mówić, tym będzie Ci łatwiej. W razie wątpliwości sięgaj do porównania czasów z tej lekcji!