Peter comes back from school. He finds his father in the kitchen.

– Hi dad, where is everybody?
– Your mother is watching TV in the livingroom, your brother is playing football in the garden and your sister is sleeping in her room.
– Where is our dog?
– He is outside. He is chasing cars on the street.
– And what are you doing?
– I am preparing dinner for our family. Do you want to help me?
– Sure. Let’s make something delicious!

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja dziesiąta:
– Cześć tato, gdzie wszyscy są?

– Twoja mama ogląda telewizję w salonie, twój brat gra w piłkę nożną w ogrodzie, a twoja siostra śpi w swoim pokoju.

– Gdzie jest nasz pies?

– On jest na zewnątrz. Goni samochody po ulicy.

– I co robisz?

– Przygotowuję obiad dla naszej rodziny. Chcesz mi pomóc?

– Jasne. Zróbmy coś pysznego!

Słówka:

to find – znaleźć
father – ojciec
kitchen – kuchnia
dad – tata
where – gdzie
everybody – wszyscy
mother – matka
TV – telewizja
a livingroom – salon
to play – grać
football – piłka nożna
a garden – ogród
a sister – siostra
to sleep – spać
a room – pokój
outside – na zewnątrz
to chase – gonić, ścigać
a street – ulica
a family – rodzina
to want – chcieć
to help – pomagać
sure – jasne, oczywiście
to make – robić
something – coś
delicious – pyszne

Objaśnienia:

 

Czas Present Continuous:

W czytance pojawił się nowy czas gramatyczny. Nazywa się on „Present Continuous” i służy do wyrażania czynności, które są wykonywane w danym momencie (w odróżnieniu od czynności powtarzanych lub długotrwałych):

Zdania twierdzące w tym czasie tworzy się według schematu:

[osoba] + be (odmienione) + [gerund] + [reszta zdania]

I am eating chocolate. – Jem czekoladę (w tym momencie).

Jak widać, do zbudowania zdania w tym czasie potrzebny nam jest czasownik „to be” w odpowiedniej formie (I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are).

I am watching TV. – Oglądam telewizję.
You are preparing a meal. – Ty przygotowujesz posiłek.
He is sleeping. – On śpi.

Uwaga: czasownika „to be” w powyższych przykładach nie da się przetłumaczyć na polski – jest częscią konstrukcji czasu Present Continuous.

Zdania przeczące w Present Continuous:

Tworzy się wstawiając słowo „not” po czasowniku „to be”:

[osoba] + be + not + [gerund] + [reszta zdania]

I am not sleeping. – Nie śpię.
You are not working! – Nie pracujesz!

Pytania w Present Continuous:

Pytania w tym czasie uzyskuje się przez inwersję (przestawienie szyku słów w zdaniu).

Ściśle rzecz ujmując, pytanie różni się od zdania twierdzącego tylko pozycją czasownika „to be” (w pytaniu jest on na początku):

be + [osoba] + [gerund] + [reszta zdania]

I am drinking too much. – Piję za dużo. (zdanie twierdzące)
Am I drinking too much? – Czy piję zbyt dużo? (pytanie)

You are listening. – Słuchasz.
Are you listening? – Czy słuchasz?

Everybody, something i tym podobne:

W języku angielskim często natknąc sie można na określenia:

everything – wszystko
someting – coś
anything – cokolwiek
nothing – nic

Oraz:

everybody – wszyscy
somebody – ktoś
anybody – ktokolwiek
nobody – nikt

Uwaga: wyraz „everybody” występuje zawsze w liczbie pojedynczej:

Where is everybody? – Gdzie są wszyscy?

Czym jest livingroom:

Livingroom oznacza główny pokój w domu lub mieszkaniu (salon, bawialnia). Jest to miejsce gdzie rodzina wspólnie spędza czas, pokój gdzie się żyje (to live – żyć; a room – pokój).

Różnica między „to make” i „to do”:

Oba te czasowniki oznaczają „robić”. Pierwszego z nich (to make) używa się kiedy to co robimy jest namacalne (posiłek, dzieło). Drugiego (to do) używamy w odniesieniu do codziennych prac (robić pranie) lub do pojęć abstrakcyjnych (nic nie robić):

I am making a chair. – Robię krzesło.
Peter makes breakfast every day. – Peter codziennie robi śniadanie.

I am doing nothing. – Nic nie robię (dosł: Robię nic).
Peter does the laundry every week. – Peter robi pranie co tydzień.