Peter and Tom meet in the street:

– Hi Tom, where are you going to?
– Hi, I am going to the airport. My friend is waiting for me there. And where are you going?
– I am going to bank.
– Do you go there often?
– No, I go there once a month.
– Hey, do you want to meet my friend? He is very nice.
– Sure. Let’s meet at ten in „The Drunken Clam”.
– OK. See you there.
– See you.

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja jedenasta:
– Cześć Tom, dokąd idziesz?

– Cześć, jadę na lotnisko. Mój przyjaciel tam na mnie czeka. A dokąd idziesz?

– Idę do banku.

– Chodzisz tam często?

– Nie, chodzę tam raz w miesiącu.

– Hej, chcesz poznać mojego przyjaciela? On jest bardzo miły.

– Jasne. Spotkajmy się o dziesiątej w „Pijanym Małżu”.

– OK. Do zobaczenia tam.

– Do zobaczenia.

Słówka:

to meet – spotykać, poznawać
where – gdzie
to go – iść, chodzić
an airport – lotnisko
a friend – przyjaciel
to wait – czekać
there – tam
a bank – bank
often – często
once – raz
a month – miesiąc
to want – chcieć
very – bardzo
nice – miły, miła
The Drunken Clam – Pijana Małża
OK – dobra, w porządku
to see – widzieć

Objaśnienia:

 

Present Simple i Present Continuous:

Oba poznane czasy gramatyczne są czasami teraźniejszymi (present – teraźniejszy, obecny). Używa się ich jednak w innych sytuacjach.

Czasu Present Simple używa się do: narracji, wyrażania czynności długotrwałych oraz takich, które się powtarzają. Czasu Present Continuous używa się do czynności, które trwają w danym momencie. Oba te czasy mają też inne zastosowania, ale opowiemy o nich w następnych lekcjach. Oto kilka przykładów:

I learn English. – Uczę się angielskiego (kiedyś zacząłem i nadal się uczę).
I am learning English (now). – Uczę się angielskiego (teraz).

He smokes cigarrettes. – On pali papierosy (ma taki zwyczaj).
He is smoking a cigarette. – On pali papierosa (w tym momencie).

Do you cry? – Czy zdarza ci się płakać?
Are you crying? – Czy płaczesz?

My sisters talks a lot. – Moja siostra mówi dużo (talk – rozmawiać, mówić).
Peter and Tom are talking. – Peter i Tom rozmawiają.

Czasownik „to meet”:

Czasownik ten może oznaczać: spotykać, spotykać się oraz poznawać kogoś (spotykać po raz pierwszy).

I meet Tom every day. – Spotykam Toma codziennie (każdego dnia).
I meet with Peter every week. – Spotykam się z Peterem co tydzień.
Peter and Tom meet every month. – Peter i Tom spotykają się co miesiąc.
Do you want to meet my friend? – Czy chcesz poznać mojego przyjaciela?

Once, twice, i tak dalej:

Słowa „once” i „twice” oznaczają odpowiedznio „raz” i „dwa razy”. Przy wyższych liczbach używa się liczebnika głównego i słowa „times”:

once – jeden raz
twice (two times) – dwa razy
three times – trzy razy
four times – cztery razy
five times – pięć razy
itd…

I go to bank once a week. – Chodzę to banku raz na tydzień.
He eats meat twice a day. – On jada mięso dwa razy dziennie.

Once a week:

Kiedy chcemy powiedzić o czymś co powtarza się regularnie to podajemy tylko ile razy (once) i od razu przedział czasu (a week). Nie wstawiamy nic pomiędzy:

a second – sekunda
once a second – raz na sekundę

a minute – minuta
twice a minute – dwa razy na minutę

an hour – godzina
three times an hour – trzy razy na godzinę

a day – dzień
four times a day – cztery razy na dzień

a week – tydzień
five times a week – pięć razy na tydzień

a month – miesiąc
six times a month – sześć razy na miesiąc

a year – rok
seven times a year – siedem razy na rok

Podawanie czasu:

Podając godziny konkretnych wydarzeń (lub pytając o nie) używa się słówka „at”:

At what time do you eat breakfast? – O której godzinie jadasz śniadanie?
I eat breakfast at eight thirty. – Jadam śniadanie o ósmej trzydzieści.
Let’s meet at half past three. – Spotkajmy się o wpół do czwartej.

„Where are you going to?” czy „Where are you going?”:

Różnica pomiędzy pytaniami jest bardzo niewielka:

Where are you going to? – Dokąd idziesz?
Where are you going? – Gdzie idziesz?

Obie formy są używane, choć pierwsza z nich jest nieco bardziej formalna.

Co znaczy „in the street”?:

Słowo „in” oznacza „w”, jednak zwrot „in the street” oznacza „na ulicy”. Nie chodzi tu o żadną konkretna ulicę, tylko o to, że zdarzenie mialo miejsce na zewnątrz (w jakimś miejscu publicznym).