This is lesson number thirteen. Some people believe that this number brings bad luck, but I am not one of them.

I am not superstitious. I like black cats and I am not afraid of braking a mirror. I don’t stay at home on Friday the thirteenth and I don’t wear any lucky charms.

I don’t believe in superstitions, but I don’t walk under ladders – I don’t want anything to fall on my head.

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja trzynasta:
To jest lekcja numer trzynasta. Niektórzy uważają, że ta liczba przynosi pecha, ale ja do nich nie należę.

Nie jestem przesądny. Lubię czarne koty i nie boję się rozbić lustra. W piątek trzynastego nie siedzę w domu i nie noszę żadnych amuletów.

Nie wierzę w przesądy, ale nie chodzę pod drabinami – nie chcę, żeby coś mi spadło na głowę.

Słówka:

thirteenth – trzynasty, trzynasta
to believe – wierzyć
to bring – przynosić
bad luck – nieszczęście, pech
superstitious – przesądny
to be afraid – bać się
to break – połamać, potłuc, zepsuć
a mirror – lustro
to stay – zostawać
Friday – piątek
to wear – nosić (na lub przy sobie)
a lucky charm – talizman
a superstition – przesąd
under – pod
a ladder – drabina
anything – cokolwiek
to fall – spadać, upadać
a head – głowa

Objaśnienia:

 

Konstrukcja „want + [osoba/przedmiot] + to + bezokolicznik”:

Konstrukcja ta wyraża chęć aby ktoś coś zrobił. Można jej używać również w odniesieniu do przedmiotów.

I want you to meet Tom – Chcę, żebyś (ty) poznał Toma.
He wants me to work – On chce, żebym ja pracował
Do you want me to go? – Czy chcesz, żebym (ja) poszedł?

I don’t want anything to fall on my head – Nie chcę, żeby cokolwiek spadło mi na glowę

Dni tygodnia po angielsku:

Monday – Poniedziałek
Tuesday – Wtorek
Wednesday – Środa
Thursday – Czwartek
Friday – Piątek
Saturday – Sobota
Sunday – Niedziela

Uwaga: nazwy dni tygodnia w języku angielskim pisze się zawsze wielką literą!

Good luck, bad luck:

Słowo „luck” w języku angielskim oznacza „los, szczęście” ale nie jest nacechowane pozytywnie ani negatywnie:

That is my luck – Takie mam szczęście

Żeby powiedzieć że ktoś „ma szczęście” (fart) lub pecha używamy zwrotów „good luck” i „bad luck”:

You have bad luck – Masz pecha
A horseshoe brings good luck – Podkowa przynosi szczęście (farta).

Liczebniki porządkowe:

Tworzenie liczebników porządkowych (pierwszy, piąty, dziesiąty) w języku angielskim jest dość łatwe:

1. one – first
2. two – second
3. three – third
4. four – fourth
5. five – fifth
6. six – sixth
7. seven – seventh
8. eight – eighth
9. nine – ninth
10. ten – tenth
11. eleven – eleventh
12. twelve – twelfth
13. thirteen – thirteenth
14. fourteen – fourtneenth

itd…

Jak widać, w większości przypadków wystarczy dodać końcówkę -th do liczebnika głównego. Istnieje sześć wyjątków od tej zasady:

I. one – first
II. two – second
III. three – third
IV. W liczebnikach z końcówką -ve zamienia się ją na -fth (five -> fifth)
V. W liczebnikach z końcówką -ht zamienia się ją na -hth (eight -> eighth)
VI. W liczebnikach z końcówką -ne zamienia się ją na -nth (nine -> ninth)

W przypadku liczebników składających się z dwu lub kilku wyrazów odmienia się wyłącznie ostatni wyraz:

21. twenty one – twenty first
22. twenty two – twenty second
33. thirty three – thirty third
44. forty four – forty fourth
55. fifty five – fifty fifth

Przy zapisie liczb porzadkowych często stosuje się formę skróconą: pisze się liczbę cyframi i końcówkę porządkową (-st, -nd, -rd lub -th):

1st = first
2nd = second
3rd = third

4th = fourth
5th = fifth
6th = sixth
7th = seventh
8th = eighth
9th = ninth

21st = twenty first
22nd = twenty second

Często końcówki porządkowe pisane są w indeksie górnym (1st, 2nd, 3rd, 4th, itd…)