Peter is at home. He is taking a shower when his telephone starts to ring. Peter runs out from the bathroom and answers the telephone.

– Hello.
– Hi Peter. How are you?
– Who is this?
– It’s me, Tom. Don’t you recognize me?
– Oh hi Tom. I’m sorry. I am still a little tired after the trip to England. But we have to meet. I have so much to tell you, and I have a souvenir from London for you. What are you doing tonight?
– Tonight I am busy. I am taking my girlfriend to the cinema. Maybe tomorrow?
– No, tomorrow I’m going to the theatre. How about Friday?
– OK. Let’s meet on Friday.
– Great. See you soon. Bye.
– Bye.

Peter hangs up, goes back to the bathroom and finishes his shower.

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja piętnasta:
– Cześć.

– Cześć Piotr. Jak się masz?

– Kto to jest?

– To ja, Tomek. Nie poznajesz mnie?

– O, cześć Tomek. Przepraszam. Nadal jestem trochę zmęczony po podróży do Anglii. Ale musimy się spotkać. Mam Ci tyle do opowiedzenia i mam dla Ciebie pamiątkę z Londynu. Co robisz dzisiaj wieczorem?

– Dziś wieczorem jestem zajęty. Zabieram dziewczynę do kina. Może jutro?

– Nie, jutro idę do teatru. A co powiesz na piątek?

– OK. Spotkajmy się w piątek.

– Świetnie. Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.

– Do widzenia..

Słówka:

at home – w domu
to take – brać
a shower – prysznic
a telephone – telefon
to start – zaczynać
to ring – dzwonić, brzęczeć
to run – biec, biegać
a bathroom – łazienka
to answer – tu: odbierać
to recognize – rozpoznawać
tired – zmęczony
a trip – wycieczka
a souvenir – pamiątka
tonight – dziś wieczorem
busy – zajęty
a girlfriend – dziewczyna
tomorrow – jutro
a theatre – teatr
to hang up – odłożyć słuchawkę
to finish – kończyć

Objaśnienia:

 

Użycie czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości:

Czasu Present Continuos można używać nie tylko do opisywania rzeczy które dzieją się w tej chwili. Możemy go użyć do wyrażania naszych planów na najbliższą przyszłość, tak samo jak w języku polskim używamy czasu teraźniejszego. Wystarczy dodać określenie czasu a zdarzenie będzie jednoznacznie umiejscowione w czasie:

Tonight I am going to the cinema. – Dziś wieczorem idę do kina.
We are leaving tomorrow. – Wyjeżdżamy jutro.

Zwróć uwagę, że określenie czasu może pojawić się na początku lub na końcu zdania. Nie zmienia to istotnie znaczenia zdania, jednak może sugerować która informacja jest dla osoby mówiącej istotniejsza (czy to, że dziś, czy też to, że do kina).

Użycie czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości nie ogranicza się oczywiście do zdań oznajmujących:

Are we leaving tomorrow? – Czy wyjeżdżamy jutro?
We are not leaving tomorrow. – Nie wyjeżdżamy jutro.

Co oznaczają słowa „girlfriend” i „boyfriend”:

Słowa te nie mają dokładnych odpowiedników w języku polskim. Mówimy „mój chłopak” lub „moja dziewczyna”. Najprościej rzecz ujmując „girlfriend” lub „boyfriend” to „osoba z którą chodzę”:

Hi Dad, this is my boyfriend. – Cześć Tato, to jest mój chłopak.
Peter and his girlfriend are nice. – Peter i jego dziewczyna są mili.

Zwrot „to answer a telephone”:

Sam czasownik „to answer” oznacza „odpowiadać” (na przykład na pytanie). Jednak w zwrocie „to answer a telephone” tłumaczy się go na „odbierać”, tak więc cały zwrot oznacza „odbierać telefon”:

Please, answer the telephone! – Proszę, odbierz telefon!

Zwrot „to hang up”:

Zwrot ten oznacza po prostu „odkładać słuchawkę”, „rozłączać się”:

I am hanging up. – Odkładam słuchawkę.
Please, don’t hang up! – Proszę, nie odkładaj słuchawki!

Zwrot „to take a shower”:

Zwrot ten funkcjonuje dokładnie tak samo jak w języku polskim (brać prysznic):

I must take a cold shower. – Muszę wziąć zimny prysznic.
Anna is taking a shower. – Anna bierze prysznic.
He takes a shower two times a day. – On bierze prysznic dwa raz dziennie.