Peter is sleeping. At nine o’clock he wakes up, goes to the bathroom and takes a shower. Then he brushes his teeth and shaves.

He goes to the kitchen and eats breakfast. At half past nine his telephone rings. It’s Tom.

– Hi Tom.
– Hi, I’m going to the zoo today. Do you want to join me?
– Yes, sure.
– Great, let’s meet at 10 o’clock at the entrance.

At five past ten they are inside. They walk around and watch the animals.

First, they walk through the avenue with birds. They take pictures of parrots, peacocks and ostriches. Later, they go to the aquarium. They watch the sharks, squids and octopuses.

Then they go to the mammals. They observe lions, tigers, zebras, giraffes and camels. Finally, they reach the cage with monkeys. Peter looks at a gorilla and at Tom. Then again at the gorilla and again at Tom. The similarity is amazing.

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja dziewiętnasta:
Piotr śpi. Budzi się o dziewiątej, idzie do łazienki i bierze prysznic. Następnie myje zęby i goli się.

Idzie do kuchni i je śniadanie. O wpół do dziewiątej dzwoni telefon. To Tom.

– Cześć Tom.

– Cześć, idę dzisiaj do zoo. Chcesz dołączyć do mnie?

– Tak, oczywiście.

– Świetnie, spotkajmy się o 10.00 przy wejściu.

O pięć po dziesiątej są w środku. Chodzą po okolicy i obserwują zwierzęta.

Najpierw idą aleją z ptakami. Robią zdjęcia papug, pawi i strusi. Później idą do akwarium. Obserwują rekiny, kalmary i ośmiornice.

Następnie trafiają do ssaków. Obserwują lwy, tygrysy, zebry, żyrafy i wielbłądy. Wreszcie docierają do klatki z małpami. Peter patrzy na goryla i na Toma. Potem znowu na goryla i znowu na Toma. Podobieństwo jest niesamowite.

Słówka:

to brush – szczotkować
teeth – zęby
to shave – golić się
a zoo – ogród zoologiczny (zoo)
today – dziś
to join – przyłączać się
an entrance – wejście
inside – w środku
to walk around – przechadzać się
an animal – zwierzę
first – najpierw
through – przez
an avenue – aleja
to take pictures – robić zdjęcia
a parrot – papuga
a peacock – paw
an ostrich – struś
later – później
the aquarium – akwarium
a shark – rekin
a squid – kałamarnica
an octopus – ośmiornica
a mammal – ssak
to observe – obserwować
a lion – lew
a tiger – tygrys
a zebra – zebra
a giraffe – żyrafa
a camel – wielbłąd
to reach – dotrzeć, przybyć, dojść
a monkey – małpa
a gorilla – goryl
again – znowu
a similarity – podobieństwo
amazing – niesamowite

Objaśnienia:

 

h4>Ddatkowe słówka:

Oto kilka dodatkowych słówek, które mogą się przydać na wycieczce do zoo:

an eagle – orzeł
a raven – kruk
a crow – wrona
a hawk – jastrząb
a vulture – sęp
a pidgeon – gołąb
a sparrow – wróbel
a robin – drozd
a penguin – pingwin
a stork – bocian
a swallow – jaskółka
a snail – ślimak (z muszlą)
a slug – ślimak (bez muszli)
a snake – wąż
an elephant – słoń
a kangaroo – kangur
a bison – bizon
a wisent – żubr
a hyena – hiena
a bear – niedźwiedź
a baboon – pawian
an orangutan – orangutan
a hippopotamus – hipopotam
a seal – foka
a whale – wieloryb (waleń)
a dolphin – delfin
a crocodile – krokodyl
a frog – żaba
a turtle – żółw
a butterfly – motyl
a spider – pająk
a spiderweb – pajęczyna
a cockroach – karaluch
a cricket – świerszcz
a beetle – chrząszcz
a predator – drapieżnik
a scavenger – padlinożerca
amphibians – płazy
fish – ryby
reptiles – gady
herbivores – roślinożercy
carnivores – mięsożercy
omnivores – wszystkożrcy
a fence – ogrodzenie
a ticket – bilet
a box office – kasa biletowa

Kilka uwag o nazwach zwierząt:

Kilka nazw może sprawiać pewne problemy przy tłumaczeniu. Oto parę wyjaśnień, które mogą pomóc:

Słowa „dove” i „pidgeon” tłumaczy się na język polski jako „gołąb”. Zazwyczaj słowa te są traktowane jako synonimy. Jeśli juz ktoś je rozróżnia to pierwszego określenia używa w odniesieniu do gołębi mniejszych i zgrabniejszych, natomiast drugiego do większych.

Zarówno „snail” jak i „slug” to ślimak. Pierwszy to taki z muszelką, do której może się schować, drugi to taki bez muszli (lub z muszlą zakrywającą tylko część ciała).

Słowo „turtle” jest jest powszechnie używane na określenie wszystkich żółwi. Niektórzy jednak rozróżniają w mowie żółwie wodne (na które mówią właśnie „turtle”) i lądowe („tortoise”).

Czasownik „to join”

Czasownik ten oznacza „łączyć” lub „przyłączać”:

Let’s join forces – Połączmy siły
I want to join them – Chcę się do nich przyłączyć
Do you want to join me? – Chcesz się do mnie przyłączyć?