I have a dog. The dog has one tail, two ears, three fleas and four legs. He likes other dogs. He doesn’t like cats..
Wyświetl tłumaczenie
Lekcja trzecia:
Mam psa. Pies ma jeden ogon, dwoje uszu, trzy pchły i cztery nogi. Lubi inne psy. Nie lubi kotów…

Słówka:

to have – mieć, posiadać
a dog – pies
one – jeden (jedna, jedno)
a tail – ogon
two – dwa (dwie, dwoje)
an ear – ucho
three – trzy
a flea – pchła
four – cztery
a leg – noga
other – inny, inne
a cat – kot

Objaśnienia:

 

Czasownik „to have”:

Czasownik ten oznacza mieć, posiadać. Przy jego odmianie pojawia się pewna nieregularność: w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmuje postać „has”:

I have…
You have…
He has

We have…
You have…
They have…

Słówko „the”:

W treści czytanki przed słowem „dog” pojawia sie raz „a” a w następnym zdaniu „the”. Słowo „the” postawione przed rzeczownikiem oznacza, że mówimy o czymś konkretnym, znanym nam już – w naszym przykładzie mówimy o psie, który został przedstawiony w pierwszym zdaniu.

Rozważmy dwie sytuacje:

1) I have a dog. The dog has four legs.
Mam psa. Pies (ten konkretny) ma cztery łapy.

2) I have a dog. A dog has four legs.
Mam psa. Pies (jakikolwiek) ma cztery łapy.

W pierwszym przypadku (używając the) wskazujemy, że mówimy o konkretnym psie. W drugim przypadku (używając a) mówimy ogólnie o psie, jako przedstawicielu psiej rasy.

Pierwsze liczebniki:

Pora poznać najprostsze liczebniki:

0 – zero
1 – one
2 – two
3 – three
4 – four
5 – five
6 – six
7 – seven
8 – eight
9 – nine
10 – ten

Skróty: „don’t” i „doesn’t”:

W poprzedniej lekcji poznaliśmy pełne formy przeczeń (do not, does not). W praktyce bardzo często skraca się te formy przy pomocy apostrofu (’):

do not -> don’t
does not -> doesn’t

I do not like cats = I don’t like cats
He does not like fleas = He doesn’t like fleas

Obie formy znaczą dokładnie to samo, jedna jest po prostu skrótem drugiej.