Every day I wake up at nine thirty (9:30). I eat breakfast at ten o’clock (10:00). Then I go to school.

I come back at three (3:00) p.m. At ten to four (3:50) I eat lunch. I do my homework between ten past four (4:10) and a quarter past five (5:15). Then I watch the television for a while. I eat supper at eight thirty (8:30). I go to bed at nine (9:00) p.m. sharp.

Wyświetl tłumaczenie
Lekcja piąta:
Codziennie budzę się o dziewiątej trzydzieści (9:30). Jem śniadanie o dziesiątej (10:00). Później idę do szkoły.

Wracam o trzeciej (15:00). Za dziesięć czwarta (3:50) jem lunch. Odrabiam pracę domową między dziesiątą po czwartej (4:10) a kwadrans po piątej (5:15). Potem przez chwilę oglądam telewizję. Jem kolację o ósmej trzydzieści (8:30). Idę spać o dziewiątej (21:00). ostry.

Słówka:

every – każdy
day – dzień
to wake up – budzić się
to eat – jeść
a breakfast – śniadanie
then – wtedy, potem
to go – iść, chodzić
to come – przychodzić
back – z powrotem
to eat – jeść
lunch – obiad
to do – robić
a homework – praca domowa
between – między
to watch – oglądać
television – televizja
a while – chwila
supper – kolacja
a bed – łóżko
sharp – punktualnie (dosł: ostro)

Objaśnienia:

 

Inne zakończenia czasowników:

Jak juz wiemy czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej (w czasie Present Simple) musi kończyć się na „s”. Zazwyczaj wystarczy dodać jedną literkę, są jednak wyjątki kiedy dodajemy „-es” (kiedy dodanie samego „s” brzmiałoby dziwnie):

go -> goes (idzie)
do -> does (robi)
watch -> watches (ogląda)
wash -> washes (myje)

Kiedy bezokolicznik kończy się na „y”, to zmieniamy jego ostatnią literę na grupę „-ies”:

fly – flies (lata)
study – studies (studiuje)

Liczebniki od 10 do 100:

Poznaliśmy już liczebniki od 0 do 10, pora na wyższe liczby (będą nam one potrzebne do podawania godziny):

10 – ten
11 – eleven
12 – twelve
13 – thirteen
14 – fourteen
15 – fifteen
16 – sixteen
17 – seventeen
18 – eighteen
19 – nineteen

20 – twenty
21 – twenty one
22 – twenty two
23 – twenty three (i tak dalej…)

30 – thirty
31 – thirty one
32 – thirty two
33 – thirty three (i tak dalej…)

40 – forty
50 – fifty
60 – sixty
70 – seventy
80 – eighty
90 – ninety

100 – one hundred

Przykłady:

I have seventeen bottles. – Mam 17 butelek.
You have fifty five apples. – Ty masz 55 jabłek.
My dog has seventy eight fleas. – Mój pies ma 78 pcheł.

Podawanie godziny:

Aby spytać o godzinę mówimy:
What is the time? – Która jest godzina?

Przy pełnej godzinie (bez minut) odpowiadamy:
It is one o’clock. – Jest pierwsza (1:00).
It is five o’clock (5:00).

Jeśli nie minęło jeszcze 30 minut od pełnej godziny to używamy słówka „past” (czyli „po”):
It is ten past five. – Jest dziesięć po piątej (5:10).
It is twenty five past eleven (11:25).

Jeśli minęło już 30 minut od pełnej godziny to używamy słówka „to”:
It is twenty to twelve. – Jest za dwadzieścia dwunasta (11:40).
It is ten to four. – Jest za dziesięć czwarta (3:50).

O pełnych kwadransach możemy powiedzieć:
It is a quarter past five. – Jest kwadrans po piątej.
It is half past nine. – Jest wpół do dziesiątej (dosł: pół po dziewiątej)
It is a quarter to ten. – Jest za kwadrans dziesiąta.

W języku angielskim podaje się godzinę w systemie 0-12 (czyli zamiast np. piętnasta mówi się trzecia po południu). Aby sprecyzować porę dnia możemy dodać określenie a.m. (przed południem) albo p.m. (po południu):
It is seven a.m. – Jest siódma rano.
It is half past two p.m. – Jest wpół do trzeciej po południu.

Spotykane są zarówno formy z kropkami (a.m. i p.m.) jak i bez kropek (am i pm) a także pisane wielkimi literami (A.M. i P.M. oraz AM i PM).

Angielskie nazwy posiłków:

W języku angielskim istnieje wiele określeń na posiłki – widocznie z Anglików są straszne żarłoki 😉

breakfast – pierwszy posiłek dnia (śniadanie)
brunch – lekki posiłek przed południem (drugie śniadanie)
lunch – lekki posiłek około południa (drugie śniadanie, lekki obiad)
dinner – główny posiłek dnia, po południu lub wieczorem (obiad, kolacja)
supper – ostatni posiłek dnia, zwykle na zimno (kolacja)