Tom wants to prepare a dinner. He goes to the shop to buy the ingredientes:

– Good morning, how may I help you?
– I need a dozen of eggs, one kilogram of flour, two litres of milk and a few slices of ham.
– Anything else?
– No, that’s all. How much is it?
– It’s 12 pounds and 50 pence (₤12.50)

Tom pays for the groceries.

– Here is your change. Thank you.
– Thank you. Goodbye.
– Goodbye.
.

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja siódma:

– Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
– Potrzebuję kilkanaście jaj, kilogram mąki, dwa litry mleka i kilka plasterków szynki.
– Coś jeszcze?
– Nie, to wszystko. Ile to kosztuje?
– To 12 funtów i 50 pensów (12,50₤)

Tomek płaci za zakupy.

– Oto twoja zmiana. Dziękuję.
– Dziękuję. Do widzenia.
– Do widzenia.

Słówka:

to want – chcieć
to prepare – przygotować
to go – iść
a shop – sklep
to buy – kupować
an ingredient – składnik
good morning – dzień dobry
to need – potrzebować
a dozen – tuzin
an egg – jajko
flour – mąka
a litre – litr
milk – mleko
few – kilka, pare
a slice – plasterek
a ham – szynka
anything else? – coś jeszcze?
a poud – funt
pence – pensy
to pay – płacić
a grocery – artykuł spożywczy
change – reszta (również: zmiana)
thank you – dziękuję
goodbye – do widzenia

Objaśnienia:

 

Zdania złożone:

Pewnych czasowników można używać w połączeniu z innymi czasownikami (czasownik podrzędny występuje wtedy w formie bezokolicznika):

I want to go. – Chcę iść.
You need to relax. – Potrzebujesz się zrelaksować.
He goes there to buy the ungredientes. – Idzie tam kupić składniki.

Oczywiście czasowników tych można tez używać samodzielnie:

I want a candy. – Chcę cukierka.
We need a car. – Potrzebujemy samochodu.
They want money. – Oni chcą pieniędzy.

How much is it?:

Pytanie to oznacza „Ile płacę?”. Odpowiedź może brzmieć:

It is five dollars. – Płaci Pan/Pani pięć dolarów.
It is three pounds. – Płaci Pan/Pani trzy funty.

Pytając o cenę produktu możemy użyć czasownika „to cost”:

How much does this car cost? – Ile kosztuje ten samochód?
This car costs 6000 pounds. – Ten samochód kosztuje 6000 funtów.

How much do strawberries cost? – Ile kosztują truskawki?
They cost 50 pence. – One kosztują 50 pensów.

Funty i pensy:

Walutą obowiązującą w Wielkiej Brytanii jest Funt Szterling (Pound Sterling), zwany potocznie funtem (pound). Funt dzieli się na 100 pensów (pence, w liczbie poj.: penny). Symbolem funta jest £ lub ₤, natomiast symbolem pensa jest litera p. Wymiawiając kwotę, brytyjczycy często mówią tylko „p” zamiast pence.

50p – fifty pence/fifty p (cztaj: pi)
₤50 – fifty pounds
₤43.21 – forty three pounds and twenty one p

Rzeczownik „change”:

Zazwyczaj rzeczownik ten znaczy: zmiana.

We need changes. – Potrzebujemy zmian.
Do you see any change? – Czy widzisz jakąś zmianę?

Słowo to może też oznaczać resztę (z zapłaty, nie z dzielenia):

Keep the change. – Reszty nie trzeba. (dosł: Zachowaj resztę.)
Here is your change. – Oto twoja reszta.

Kiedy „few” a kiedy „a few”:

Słowo „few” oznacza „kilka”. Możemy używać go z przedimkiem „a” lub bez. Zmienia się wtedy nieco znaczenie wypowiedzi:

I have a few apples. – Mam kilka jabłek (wystarczająco, nie brakuje mi).
I have few apples. – Mam kilka jabłek (mało, tylko kilka).

Zwrot „How may I help you?”:

Zwrot ten jest dość formalny. Tłumaczy się go na język polski jako „W czym mogę pomóc?”. Można go często usłyszeć w sklepach, hotelach, aptekach i dzwoniąc na dowolną infolinię.