En la estación de ferrocarril – Na dworcu kolejowym. Hiszpańskie słówka związane z podróżą. Zaimki dzierżawcze w hiszpańskim

Zamierzasz podróżować po Hiszpanii? Na pewno chętnie dowiesz się, jak powiedzieć „ile kosztuje” po hiszpańsku czy zapytać, o której odjeżdża pociąg. W poniższym dialogu poznasz najważniejsze hiszpańskie słówka związane z podróżą.
A co dalej? W tej lekcji hiszpańskiego nauczymy Cię także stosowania zaimków dzierżawczych: mój, twój itd. Jesteś gotowy? Najpierw posłuchaj dialogu i przeczytaj jego tłumaczenie:

Borja quiere visitar a su hermano que vive en Barcelona. Va a la estación de ferrocarril para comprar el billete:
– Buenos días.
– Buenos días. ¿Cuanto cuesta un billete a Barcelona?
– ¿Ida y vuelta o sólo ida?
– Sólo ida.
– Quince euros y cincuenta céntimos.
– ¿Hay discuentos para estudiantes?
– No, lo siento.
– Entonces un billete para hoy, por favor.
– Claro. Aquí está su billete y su cambio.
– ¿A qué hora sale el tren?
– A las diez y media del andén número siete. ¿Algo más?
– Sí ¿dónde están los servicios?
– Están allí, a la derecha de la salida.
– Muchas gracias. Adiós.
– Adiós.

Wyświetl tłumaczenie
Lekcja dziesiąta:
– Dzień dobry.

– Dzień dobry. Ile kosztuje bilet do Barcelony?

– Podróż w obie strony czy tylko w jedną stronę?

– Jednokierunkowa.

– Piętnaście euro i pięćdziesiąt centów.

– Czy są zniżki dla studentów?

– Nie czuję tego.

– W takim razie poproszę bilet na dzisiaj.

– Jasne. Oto twój bilet i reszta.

– O której godzinie odjeżdża pociąg?

– O dziesiątej trzydzieści na peronie numer siedem. Coś jeszcze?

– Tak, gdzie są służby?

– Są tam, na prawo od wyjścia.

– Bardzo dziękuję. PA pa.

– PA pa.

Słówka:

 • la estación – stacja, dworzec
 • ferrocarril – kolej
 • querer – chcieć (także: kochać)
 • visitar – odwiedzić
 • hermano – brat
 • comprar – kupić
 • el billete – bilet
 • buenos días – dzień dobry (przed obiadem)
 • cuanto – ile
 • costar – kosztować
 • sólo ida – w jedną strone (tylko tam)
 • ida y vuelta – w obie strony (tam i z powrotem)
 • un discuento – zniżka
 • entonces – w takim razie, więc
 • hoy – dziś
 • por favor – poproszę
 • claro – oczywiście
 • aquí – tu
 • el cambio – reszta, drobne pieniądze
 • salir – odjeżdżać, wyruszać, odchodzić
 • el tren – pociąg
 • el andén – peron
 • ¿algo más? – coś jeszcze?
 • dónde – gdzie
 • los servicios – toalety
 • allí – tam
 • a la derecha – na prawo
 • la salida – wyjście
 • muchas gracias – dziękuję bardzo
 • adiós – do widzenia, żegnam

Zaimki dzierżawcze w hiszpańskim

W dialogu w wyrażeniu „y su cambio” pojawia się „su”. To jeden z zaimków dzierżawczych w hiszpańskim. Używa się ich wtedy, gdy chcemy określić przynależność obiektu lub zależność pomiędzy osobami.
Jak powiedzieć: mój, moja, twój, twoja itd. po hiszpańsku? Wszystkie formy zaimków dzierżawczych znajdziesz w poniższych tabelkach. Poszczególne formy są zależne od tego, kto posiada dany obiekt, jak i od tego, jaki jest to obiekt (lub obiekty). Dotyczy to zarówno liczby, jak i rodzaju.

W języku hiszpańskim występują zaimki dzierżawcze (mój, twoja, ich, nasze, itp…). Ich forma zależy zarówno od tego, kto posiada, jak i co jest posiadane. Ilustrują to poniższe tabelki:

 

osiadacz Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I osoba mi (mój, moja) mis (moje)
II osoba tu (twój, twoja) tus (twoje)
III osoba su (jego, jej) sus (jego, jej)

 

Posiadacze Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I osoba nuestro / nuestra (nasz, nasza) nuestros / nuestras (nasze)
II osoba vuestro / vuestra (wasz, wasza) vuestros / vuestras (wasze)
III osoba su (ich) sus (ich)

 

Przykłady:

  • mi coche – mój samochód (posiadacz: 1. osoba liczby pojedynczej, posiadany obiekt: liczba pojedyncza);
  • tus gatos – twoje koty (posiadacz: 2. osoba liczby pojedynczej, posiadany obiekt: liczba mnoga);
  • su billete – jego (lub ich) bilet (posiadacz: 3. osoba liczby pojedynczej lub mnogiej, posiadany obiekt: liczba pojedyncza)
  • nuestras hermanas – nasze siostry (posiadacz: 1. osoba liczby mnogiej, posiadany obiekt: liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy)
  • vuestros hermanos – wasi bracia (posiadacz: 2. osoba liczby mnogiej, posiadany obiekt: liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy);
  • sus perros – jego (lub ich) psy (posiadacz: 3. osoba liczby pojedynczej lub mnogiej, posiadany obiekt: liczba mnoga).

 

Forma grzecznościowa usted w hiszpańskim

Dlaczego w dialogu używa się „su billete“ i „su cambio” – jego bilet, jego reszta, skoro z kontekstu wynika, że powinno to być „tu billete”, „tu cambio” – twój bilet, twoja reszta?

Właśnie tak wygląda „usted”, forma grzecznościowa w hiszpańskim. Można powiedzieć, że to odpowiednik polskiego Pan/Pani – w takich wyrażeniach również używamy po polsku trzeciej osoby zamiast drugiej (Ty).

 

Przykład:

 • Esto es tu coche. – To jest Twój samochód.
 • Esto es su coche. – To jest jego/Pański samochód.

Określenie „su choche” może oznaczać zarówno „jego samochód” jak i „Pański samochód”. Zależy to od kontekstu.

Więcej na temat formy grzecznościowej „usted” w hiszpańskim dowiesz się w kolejnych lekcjach.

 

Przyimek „a” w hiszpańskim – określanie wykonawcy i przedmiotu czynności

Jednym z czasowników pojawiających się w dialogu jest „visitar” – po hiszpańsku: odwiedzać. Zwróć uwagę, że występuje przy nim przyimek „a”. Tak dzieje się, gdy ten czasownik odnosi się do osoby. Dzięki temu można sprecyzować, kto jest wykonawcą czynności, a kto jego odbiorcą – pamiętaj, że rzeczowniki w hiszpańskim się nie odmieniają, więc nie można tego wywnioskować na podstawie przypadka, tak jak w języku polskim.

Ta zasada odnosi się do wielu hiszpańskich czasowników.

Porównaj przykłady:

visitar museo – odwiedzać muzeum
visitar a Anna – odwiedzać Annę

veo una cabra – widzę kozę
veo a Laura – widzę Laurę

buscas trabajo – szukasz pracy
buscas a mi amigo – szukasz mojego przyjaciela

Bilet po hiszpańsku: billete czy entrada?
W języku hiszpańskim na określenie biletu używa się dwóch słów. To, które będzie odpowiednie w danym przypadku, zależy od kontekstu.
Słówko „un billete” oznacza bilet transportowy (dlatego zostało użyte w dialogu – chodzi tam o bilet na pociąg) lub banknot.
Słówko „una entrada“ oznacza bilet wstępu, np. na mecz, koncert czy inne wydarzenie.

W dialogu z tej lekcji miałeś okazję poznać wiele zwrotów grzecznościowych po hiszpańsku. Nauczyłeś się także, jak kupić bilet i jak zapytać o podstawowe kwestie w kasie. Wiesz już także, jak stosować zaimki dzierżawcze w hiszpańskim. Mają dużo form, ale zasady ich używania nie różnią się znacząco od tych w języku polskim. Przećwicz to na hiszpańskich słówkach, które już znasz, a na pewno szybko dojdziesz do wprawy!