España – Hiszpania. Ciekawostki na temat kraju i języka hiszpańskiego

Jakie są regiony w Hiszpanii? Jakich języków używa się w tym kraju? W dzisiejszym nagraniu posłuchasz ciekawostek na temat Hiszpanii. Będziesz mieć okazję poznać kilka hiszpańskich słówek związanych z geografią i podziałem administracyjnym.

España es un país grande y diverso. Se divide en 19 Comunidades Autónomas, cada una tiene su propio gobierno y sus propias leyes. El idioma oficial en toda España es el castellano (el español), pero en muchos sitios se usan también otros idiomas, por ejemplo: el euskara (vasco), el catalán o el gallego. Mucha gente usa sus idiomas locales, pero prácticamente todos entienden y hablan el español.

La capital de España es Madrid. En esta ciudad vive más de tres millones de habitantes. Madrid está situado en el centro de España, a orillas del río Manzanares. Madrid es también la capital de la Comunidad Autónoma del mismo nombre (Madrid).

Wyświetl tłumaczenie
Lekcja siedemnasta:
Hiszpania to duży i różnorodny kraj. Jest podzielona na 19 wspólnot autonomicznych, każda ma swój własny rząd i własne prawa. Językiem urzędowym w całej Hiszpanii jest kastylijski (hiszpański), ale w wielu miejscach używane są także inne języki, na przykład: euskara (baskijski), kataloński czy galicyjski. Wiele osób używa swoich lokalnych języków, ale praktycznie wszyscy rozumieją i mówią po hiszpańsku.

Stolicą Hiszpanii jest Madryt. W tym mieście żyje ponad trzy miliony mieszkańców. Madryt położony jest w centrum Hiszpanii, nad brzegiem rzeki Manzanares. Madryt jest także stolicą Wspólnoty Autonomicznej o tej samej nazwie (Madryt).

Słówka:

 • un país – kraj
 • diverso – różnorodny
 • dividirse – dzielić się
 • Comunidad Autónoma – Wspólnota Autonomiczna
 • propio – własny, właściwy
 • el gobierno – rząd
 • la ley – prawo
 • el idioma – język (mowa)
 • oficial – oficjalny
 • toda – cała
 • castellano – kastylijski
 • español – hiszpański
 • el sitio – miejsce
 • usar – używać
 • también – również
 • por ejemplo – na przykład
 • vasco – baskijski
 • catalán – kataloński
 • gallego – galicyjski
 • mucha – duża, dużo
 • local – lokalny
 • entender – rozumieć
 • hablar – mówić
 • la capital – stolica
 • la ciudad – miasto
 • vivir – żyć, mieszkać
 • más de – ponad
 • un millón – milion
 • un habitante – mieszkaniec
 • la orilla – brzeg (morza, rzeki)
 • el río – rzeka
 • mismo – taki sam

Ciekawostki o Hiszpanii

Ustrój w Hiszpanii

Hiszpania jest monarchią parlamentarną. Oznacza to, głową państwa jest monarcha (obecnie Filip VI z dynastii Burbonów), jednak faktycznie panuje tam demokratyczny ustrój polityczny. W Hiszpanii obowiązuje trójpodział na władzę ustawodawczą (parlament), wykonawczą (rząd na czele z premierem) i sądowniczą (niezależne sądy).

Wspólnoty autonomiczne w Hiszpanii

W treści czytanki po hiszpańsku pojawia się pojęcie Comunidades Autónomas, które na polski tłumaczy się jako Wspólnoty Autonomiczne. W Hiszpanii jest to odpowiednik naszego podziału na województwa, z tą jednak różnicą, że Wspólnoty Autonomiczne cieszą się większą niezależnością.
Każda Wspólnota Autonomiczna w Hiszpanii ma własne organa władzy ustawodawczej, wykonaczej i sądowniczej. Co ciekawe, nie każdy region ma taką samą autonomię. Jej zakres zależy od statutu danej wspólnoty. Największą niezależność mają w Hiszpanii: Katalonia, Galicja, Kraj Basków oraz Andaluzja.

Więcej informacji o Comunidades Autónomas znajdziesz w Wikipedii: Wspólnoty Autonomiczne.

Języki urzędowe w Hiszpanii

Powierzchnia Hiszpanii to ponad 500 tysięcy km2 (to o niemal 200 tysięcy km2 więcej niż w przypadku Polski). Jest to kraj na tyle duży, że dostrzegalne są różnice w klimacie pomiędzy północą a południem. Podczas gdy północna część jest raczej chłodna, wilgotna i pełna bujnej zieleni, regiony południowe są suche, w krajobrazie przeważa żółć wyschniętych pól i jest tam naprawdę gorrrąco!
Na tak dużym obszarze nieuniknione są także różnice językowe. Podczas nauki języka hiszpańskiego na tym kursie masz do czynienia z wymową obowiązującą w środkowych regionach Hiszpanii. Warto jednak pamiętać, że podczas podróży po pozostałych częściach kraju nieraz może zaskoczyć Cię inny sposób wymawiania niektórych wyrazów.
W hiszpańskim występują lokalne dialekty, ale na tym zróżnicowanie językowe się nie kończy. W niektórych regionach używa się zupełnie odrębnych języków. Są to:

  • Euskara w Kraju Basków (País Vasco);
  • Catalán w Katalonii (Cataluña);
  • Gallego w Galicji (Galicia).

Języki te są tak popularne wśród miejscowej ludności, że uzyskały status języków urzędowych Hiszpanii. Ten status obowiązuje na wymienionych terytoriach.
Lokalnie w Hiszpanii występują też inne języki, jednak są one mniej rozpowszechnione od tych trzech wymienionych.

Różnice językowe w Hiszpanii a poczucie odrębności

Używanie innych języków niż hiszpański wiąże się często z poczuciem odrębności ludzi mieszkających w poszczególnych regionach. To poczucie jest niekiedy tak silne, że wielu mieszkańców Kraju Basków, Katalonii czy Galicji nie uważa się za Hiszpanów. Od czasu do czasu pojawiają się postulaty oderwania tych terytoriów od Hiszpanii i powołania niezależnych państw.
Poczucie odrębności ma także negatywne konsekwencje. Dążenia separatystyczne przybierają niekiedy bardzo radykalne formy (np. zamachy bombowe baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA).

Dobrze jest pamiętać, że pomimo pewnych różnic językowych, w języku hiszpańskim można się porozumieć w całej Hiszpanii i w wielu innych krajach. Już teraz jest to jeden z najważniejszych języków świata (według niektórych szacunków trzeci pod względem liczby używających go osób), a jego pozycja nadal rośnie.

Twoja znajomość języka jest już tak zaawansowana, że możesz swobodnie poznawać czytanki po hiszpańsku na temat bardziej skomplikowanych zagadnień. Nagranie i tekst z dzisiejszej lekcji to doskonały przykład – dzięki nim nauczyłeś się słów związanych z ustrojem politycznym Hiszpanii, podziałem terytorialnym i zróżnicowaniem językowym. A przy okazji poznałeś kilka ciekawostek o Hiszpanii, które przydadzą Ci się podczas podróżowania po tym kraju.