rodzaj rzeczownika w hiszpańskim
rodzaj rzeczownika w hiszpańskim

Zanim poznasz rodzaj rzeczownika w hiszpańskim (męski oraz żeński). Posłuchaj, jak mówi się „co to jest?” po hiszpańsku i jak odpowiada się na to pytanie. W tej lekcji poznasz, również akcenty w hiszpańskim oraz dowiesz się, jakie jest miejsce przymiotnika w zdaniu.

Poniżej znajdziesz zapis nagrania i tłumaczenie:

¿Qué es esto? Esto es una lámpara. ¿Qué es esto? Esto es un gato. ¿Qué es esto? Esto es un coche. El coche es verde.

ZOBACZ TŁUMACZENIE

Lekcja pierwsza:
Co to jest? To lampa. Co to jest? To jest kot. Co to jest? To jest samochód. Samochód jest zielony.

Słówka:

JĘZYK HISZPAŃSKIJĘZYK POLSKI
¿qué? co?
esjest (forma czasownika „ser”)
estoto
una lámparalampa
un gatokot
un cochesamochód
verdezielony

Co oznacza odwrócony znak zapytania w hiszpańskim?

W języku hiszpańskim każde pytanie zaczyna się odwróconym znakiem zapytania (¿) a kończy normalnym (?). Analogicznie, zdanie wykrzyknikowe rozpoczyna się od odwróconego wykrzyknika (¡) a kończy na zwykłym (!):

¿Qué es esto? – Co to jest?

Jeśli tylko część zdania ma charakter pytający, to odwrócony znak zapytania pisze się bezpośrednio przed tą częścią:

Jorge ¿qué es esto? – Jorge, co to jest?

Przy okazji omawiania znaczenia odwróconego znaku zapytania w hiszpańskim warto wspomnieć o innym znaku interpunkcyjnym typowym dla tego języka. To odwrócony wykrzyknik. Stosuje się go analogicznie do odwróconego znaku zapytania, czyli na początku zdania rozkazującego lub wykrzyknikowego.

¡Bienvenido! – Witaj!

Rodzaj rzeczownika w hiszpańskim

W nagraniu wykorzystaliśmy kilka prostych wyrazów (una lámpara, un gato, un coche). Te przykłady to dobra okazja, by wspomnieć o rodzajach rzeczowników. Dlaczego niektóre słowa są poprzedzone „un”, a inne „una”?

W języku hiszpańskim rzeczowniki mogą być tylko rodzaju męskiego albo żeńskiego. Rodzaj nijaki nie występuje – inaczej niż w języku polskim.

Po czym poznać, jakiego rodzaju jest rzeczownik w hiszpańskim? Możesz to stwierdzić na podstawie rodzajnika. Gdy mówisz o jakimś przedmiocie, osobie czy zjawisku po raz pierwszy, używasz rodzajnika nieokreślonego. Rodzajnika określonego w języku hiszpańskim używa się wtedy, gdy mówi się o rzeczach konkretnych i znanych. Jeśli znasz język angielski, możesz odnieść to do rodzajników „a/an” i „the”.

Rodzajniki określone w liczbie pojedynczej w hiszpańskim to: „el” w rodzaju męskim i „la” w rodzaju żeńskim. Rodzajniki określone to odpowiednio: „un” i „una”. W liczbie mnogiej rodzajniki określone dla rodzaju męskiego (i dla grup mieszanych, w których są kobiety i mężczyźni) to „los”, a dla rodzaju żeńskiego „las”. Rodzajniki nieokreślone w liczbie mnogiej to „unos” oraz „unas”.

Rodzajniki w hiszpańskim:

RodzajnikLiczba pojedynczaLiczba mnoga
męski nieokreślonyununos
żeński nieokreślonyunaunas
męski określonyellos
żeński określonylalas

Przykłady:

 • un coche – samochód (jakikolwiek lub taki, o którym mówimy po raz pierwszy)
 • el coche – samochód (konkretny)
 • unos coches – samochody (jakiekolwiek lub takie, o których mówimy po raz pierwszy)
 • los coches – samochody (konkretne)
 • una lámpara – lampa (jakakolwiek lub taka, o której mówimy po raz pierwszy)
 • la lámpara – lampa (konkretna)
 • unas lámparas – lampy (jakiekolwiek lub takie, o których mówimy po raz pierwszy)
 • las lámparas – lampy (konkretne)

Chcesz poznać inne podstawowe rzeczowniki? A może podstawowe zwroty lub zaimki pytące? W tym filmie poznasz najważniejsze słowa i zwroty w języku hiszpańskim.

Przymiotniki w hiszpańskim

Miejsce przymiotnika w zdaniu w hiszpańskim może Ci się wydać dość nietypowe. Występuje on zazwyczaj po rzeczowniku, którego dotyczy (czyli odwrotnie niż w języku polskim).

un coche verde – zielony samochód

Jak prawidłowo stopniować przymiotniki w języku hiszpańskim? Odpowiedź znajdziesz w tym wpisie.

Akcent w języku hiszpańskim

Przysłuchaj się jeszcze raz wyrazom użytym w nagraniu. Czy zauważasz coś szczególnego, jeśli chodzi o akcent wyrazowy?

Oto najważniejsze zasady związane z akcentem w hiszpańskim:

 • Jeśli wyraz kończy się samogłoską lub spółgłoską „n” bądź „s”, akcent pada w nim na przedostatnią sylabę. Przykład: coche (samochód) – wyraz jest zakończony samogłoską, więc akcent pada w nim na „co”, przedostatnią sylabę.
 • Jeśli wyraz kończy się spółgłoską inną niż „n” lub „s”, akcent pada na ostatnią sylabę. Przykład: comer (jeść) – akcentowana jest sylaba „mer”.
 • Jest kilka wyrazów, które stanowią wyjątek od tych reguł. Akcent w hiszpańskim może padać na dowolną sylabę zawierającą samogłoskę oznaczoną akcentem graficznym ( ‘ ). Przykład: lámpara (lampa) – wyraz jest zakończony samogłoską. więc akcentowana powinna być przedostatnia sylaba, „pa”. Znak graficzny nad literą „a” powoduje jednak, że wymawia się go inaczej, z akcentem na pierwszą sylabę. Dla ułatwienia możesz zapamiętać, że wszystkie zaimki pytające (jak ¿qué? z dzisiejszej lekcji) mają akcent graficzny.
 • Niektóre wyrazy brzmią tak samo, ale różnią się pisownią. W zależności od tego, czy nad samogłoską występuje znak graficzny ( ‘ ), czy nie, mają one różne znaczenie. Akcent graficzny nie ma znaczenia dla wymowy – są to wyrazy jednosylabowe.Przykłady:  – tak i  si – jeśli  – herbata i  te – ciebie qué – co i que – że

Rodzaj rzeczownika w hiszpańskim – podsumowanie

W tej lekcji nauczyłeś się, jak powiedzieć “co to jest” po hiszpańsku. Poznałeś, także rodzaj rzeczownika w hiszpańskim. Za tobą jeszcze jedna ważna porcja informacji – na temat akcentowania wyrazów w języku hiszpańskim. Te zasady obowiązują dla wszystkich słów, także tych, które poznasz już niedługo!